Totaal: 0,00
Totaal: 0,00

Hoe lang heeft u garantie op een e-smoker ?

Garantie e-smoker

Hoe lang heb ik garantie op een e-smoker is een vraag die wij nogal eens krijgen. Een e-smoker is een artikel dat slijt. In tegenstelling wat veel mensen denken namelijk dat er op alle artikelen een jaar garantie zit ligt dit toch iets ander. De garantietermijn staat in verband met zoals de wetgever zegt ” de verwachte levensduur “

Bij alle producten in deze webshop staat waartoe zij dienen en in combinatie met welk artikel zij gebruikt kunnen worden. Wij garanderen de werking van onze artikelen bij normaal gebruik. 

Voor alle garantiegevallen geldt:  voordat u artikelen wil retourneren, neem eerst contact op met ons via het contactformulier.


Algemeen :

Het meest belangrijke : de verpakkingen van de e-sigaretten maken onderdeel deel uit van de garantie. Op de dozen staat nl. een code aan de hand waarvan onze leverancier kan bepalen of het artikel door hem aan ons geleverd is. ZONDER DOOS EN AANKOOPBON KUNNEN WIJ DUS GEEN GARANTIECLAIMS IN BEHANDELING NEMEN.

 • De garantie op een e-smoker w.o. die van de batterijen en werking van E-smokers houdt verband met de te verwachte levensduur en staat in relatie tot de aankoopprijs.
 • De batterijcapaciteit van een oplaadbare batterij gaat uiteraard na verloop van tijd achteruit; u dient rekening te houden met een afschrijvingsbedrag op uw hardware van ca. 0.25 tot 0.50 euro per dag. Garantie is derhalve beperkt afhankelijk van de prijs van het batterijdeel van uw e-sigaret van 1-3 maanden.
 • Batterijen/Boxmods die onder de garantie vallen worden vervangen door een nieuw exemplaar of-  in overleg met de klant-  een ander exemplaar waarbij de garantietermijn voor het vervangende artikel loopt vanaf de aankoopdatum van het vervangen artikel.

De volgende garantiebepalingen van toepassing:

 • Batterijdelen/ AIO E-smokers ( zgn. disposables) met een prijs tot 20 euro :  1 maand volledige garantie.
 • Batterijdelen/AIO E-smokers ( zgn. semi disposables) met een prijs v.a. 20 euro tot 40 euro : 3 maanden volledige garantie. 
 • Batterijdelen/ AIO E-smokers met een prijs v.a. 40 euro tot 50 euro : 4 maanden volledige garantie   
 • Batterijdelen/ AIO E-smokers met een prijs vanaf 50 euro : 6 maanden volledige garantie

Bovenstaande geldt voor losse batterijen/boxmods, voor batterijdelen van E-sigaretten waarbij batterijdeel en clearomizer een apart onderdeel vormen alsmede voor E-smokers waarbij verdamper en batterij één geheel vormen. Een artikel wordt slechts éénmalig onder volledige garantie door ons vervangen echter indien het vervangende artikel defect raakt binnen de garantietermijn ingaande vanaf datum aankoop van het vervangen artikel dan ontvangt de klant uiteraard wederom een nieuw exemplaar. Voor uitzonderingen zie hieronder. 

 • LET OP: Upgrade geen firmware ook al staat dit vermeld bij de door de fabriek verstrekte handleiding: Uw garantie vervalt!
 • Artikelen die onder de garantieregeling vallen dient u eerst aan ons te retourneren ter beoordeling.
 • Zonder de originele verpakking + factuur kunnen wij helaas uw garantie aanvraag niet in behandeling nemen.  

Voor alle duidelijkheid: wat valt wel onder garantie en wat niet ?

Behuizingen

E-sigaretten worden intensief gebruikt en vooral exemplaren met een coating zijn gevoelig voor krassen en andere beschadigingen. Behuizingen vallen niet onder de garantie; behoudens de werking .

Complete kits

 • Bij zgn. AIO kits waarbij het vul deel een onlosmakelijk deel uitmaakt van de E-sigaret kit wordt als uitgangspunt genomen de totaalprijs van de kit. 
 • Bij e-smoker kits waarbij de tank een los onderdeel vormt wordt uitsluitend het batterijdeel vervangen.

Clearomizers / Pods

 • bestaan uit enkele onderdelen waarvan de coilhead aan slijtage onderhevig is. Deze zult u af en toe moeten vervangen. Op dit onderdeel zit geen garantie.
 • LET OP: ALLE pods/clearomizers lekken ; dit dient u gewoonweg te accepteren. Deze onderdelen vallen derhalve BUITEN de garantie.

Mocht u een clearomizer beschadigd ontvangen dan sturen wij u uiteraard een nieuw exemplaar toe. De levensduur van de zgn. disposable clearomizers is afhankelijk van veel factoren. Uiteraard vallen deze clearomizers niet onder een garantie behalve als ze bij ontvangst niet functioneren. Dit dient u ons gelijk te laten weten.

Controleert /probeert u dus uw clearomizers direct na ontvangst !  De Levensduur van clearomizers hangt uiteraard ook af van hoe vaak men deze gebruikt. Schroefdraden slijten dus na verloop van tijd zult u ook een nieuwe clearomizer moeten aanschaffen.

Garantie van clearomizers is zng. “Dead on Arival (DOA )” dus controleer uw clearomizer bij ontvangst en is deze defect dan ontvangt u uiteraard een nieuw exemplaar. Het is voor ons als verkoper uiteraard niet te controleren of deksels e.d. niet te vast worden aangedraaid waardoor lekkage kan ontstaan.

ADVIES: schroef clearomizer delen HANDVAST in elkaar en u zult langer plezier beleven aan uw clearomizer.

Batterijen / boxmods: 

 • Een batterij voor zgn. droog gebruik valt onder de garantiebepalingen voor elektronische artikelen. Batterijen en Boxmods van E-smokers of E-smokers waarvan verdamper en batterij één geheel vormen kunnen bij onjuist gebruik of nalatig onderhoud defect raken.

Batterijen en boxmods zijn verbruiksartikelen en zijn behoudens zichtbare slijtage aan de behuizing tevens onderhevig aan capaciteitsafname en na verloop van tijd zult u uw batterij dienen te vervangen.

 • Uiteraard is de de prijs/ kwaliteit verhouding van het artikel een factor die meespeelt bij de levensduur van een batterijcel. Een batterij/boxmod uit de budgetklasse heeft een kwalitatief mindere batterijcel dan een exemplaar uit een hogere prijsklasse. U dient gezien de te verwachte levensduur van uw batterij/ mod een afschrijving te hanteren welke afhankelijk van de aankoopprijs ligt tussen de 25 en 50 eurocent per dag. 

Bedenk in dit kader HOEVEEL de batterij u heeft bespaard t.o.v. het normaal roken……….

 • LET OP: upgrade GEEN FIRMWARE ook al staat dit vermeld bij de door de fabriek verstrekte handleiding: UW GARANTIE VERVALT !!!
 • Aansluitpunten voor opladen ( zgn. USB ingangen) vallen buiten de garantie. 

Adapters/ Opladers/ USB laders:

 • 220 V adapters kunnen defect raken door piekspanningen en usb laadsnoertjes en stekkers kunnen door onjuist gebruik waardoor breuk ontstaat of waarbij resten e-liquid het contact aantasten door nalatigheid defect raken. Voor deze artikelen geldt een garantieperiode van 1 maand. Voor externe opladers geldt de volgende garantieperiodes: prijsklasse tot 10 euro 2 maanden, 10-20 euro 3 maanden, v.a. 20 euro: 6 maanden.

Coils

 • Op coils wordt geen garantie verstrekt : de zgn. DOA ( dead on arival ) regeling.

Onjuist gebruik / uploaden e.d.

Waar u ook aan moet denken is dat de garantie op een e-smoker zich beperkt tot het apparaat indien dit juist wordt gebruikt. Hieronder ziet u e.e.a. nog eens duidelijk omschreven.

 • Onjuist gebruik zoals het foutief of te vast draaien van clearomizers op uw batterij valt buiten de garantie. 
 • Val- of stootschade waardoor uw E-sigaret niet meer werkt valt buiten de garantie.
 • Micro USB aansluitingen: gezien het feit dat wij geen zicht hebben op het juist of onjuist inpluggen van micro UDB kabels vallen aansluitingen hiervan op batterijen en boxmods NIET onder de normale garantie
 • Sommige boxmods bieden de mogelijkheid om de software te upgraden via de officiële site van de fabrikant. Ondanks dat de fabrikant dit aanbiedt raden wij het updaten af en doet u dit voor eigen risico. Mods die een update hebben ondergaan vallen buiten de garantie.

Klik hier voor meer informatie betreft Retourzendingen